دستورالعمل جامع بازررسی و کنترل کیفی (Q.C Plane)

دسته بندي : فنی و مهندسی » مکانیک
توضیحات:
دستورالعمل جامع بازررسی و کنترل کیفی (Q.C Plane)، در قالب فایل pdf.

فهرست مطالب:
0- متریال پایه و مواد مصرفی جوشکاری
مشخصات فلز پایه
مواد مصرفی جوشکاری
شناسایی مواد مصرفی
5- اتصالات جوشکاری
شناسایی اتصالات و محل جوشکاری در سازه
جزئیات آماده سازی اتصالات
مشخصات فنی اتصالات جوشکاری
شناسایی محل اتصالات موقت
3- دستورالعملها و رویه ها
) WPS(دستورالعملهای جوشکاری
) PQR( تائید رویه های جوشکاری
ردیابی دستورالعمل جوشکاری
دستورالعمل تعمیر جوش
دستورالعملهای آزمایش غیر مخرب
دستورالعملهای عملیات حرارتی
نتایج عملیت حرارتی بعد از جوشکاری
ارجاع به دستورالعمل جوشکاری


ارجاع به دستورالعمل های بازرسی
4- پرسنل جوشکاری
تائید صلاحیت جوشکاران و اپراتورهای جوشکاری
ردیابی جوشکارها و اپراتورهای جوشکاری
شناسایی کارکنان و دستورالعملهایآزمایش غیر مخرب
NDT تائید صلاحیت بازرسان کنترل کیفی و پرسنل
شناسایی کارکنان و دستورالعملهای آزمایش غیر مخرب
2- فعالیتهای جوشکاری
جانمایی یا فلوچارت خط تولید
ترتیب و توالی ساخت سازه
شناسایی فرآیندهای ساخت سازه
شناسایی برنامههای تولید
شناسایی کارتهای مسیر یابی
الزامات کیفی و معیارهای کمی پذیرش جوشها
موقعیت، ترتیب و توالی جوشها
مکان اجرای جوشکاری
شرایط محیطی جوشکاری
ردیابی جوشها
ردیابی تجهیزات جوشکاری
شناسایی محل تعمیرات


6- فعالیتهای بازرسی و کنترل کیفی
جانمایی ایستگاه های بازرسی
تشریح ایستگاه های بازرسی
بازرسی قبل از جوشکاری
بازرسی حین جوشکاری
بازرسی بعد از جوشکاری
بازرسی چشمی جوشها
کنترل ترکیب، شکل و ابعاد سازه
) PT(آزمایش با استفاده از مایعات نافذ
)MT(آزمایش با استفاده از ذرات مغناطیسی
)UT(آزمایش با استفاده امواج فراصوتی
)RT(آزمایش غیر مخرب
چک لیستها و فرمهای ثبت نتایج بازرسی ها و آزمایشهای برنامه بازرسی و کنترل کیفی
دسته بندی: فنی و مهندسی » مکانیک

تعداد مشاهده: 2607 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.pdf

فرمت فایل اصلی: pdf

تعداد صفحات: 79

حجم فایل:3,176 کیلوبایت

 قیمت: 20,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی:
    فایل پی دی اف